Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne to dziedzina, którą znamy od podszewki. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić ich fachowe wykonanie w nowo powstających obiektach budowlanych. Zajmujemy się projektowaniem, doborem odpowiednich komponentów, następnie montażem i podłączeniem okablowania. W ramach realizacji usługi wykonujemy także oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne. Wszystkie prace realizowane są zgodnie z projektami, bądź ustaleniami z klientem.

Ważny punkt naszej oferty stanowi też modernizacja instalacji elektrycznych, którą najczęściej przeprowadzamy w starym budownictwie. Powtarzające się awarie to najczęstszy powód wymiany elektryki. Decyzja o jej generalnym remoncie ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, możliwość podłączenia większej liczby urządzeń, a także energooszczędność.

Pomiar elektryczny rozdzielni

Pomiary instalacji elektrycznych

Przeprowadzamy pomiary instalacji elektrycznych, zarówno przy odbiorze nowych oraz zmodernizowanych sieci, jak i okresowe. Dzięki nim jesteśmy w stanie ustalić, czy sieć działa prawidłowo i nie ma ryzyka wystąpienia zwarcia. Taka kontrola pozwala też wykryć wszelkie usterki, które mogą prowadzić do poważnych awarii.
Usługi w zakresie przeglądów / pomiarów elektrycznych:

 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • przeglądy elektryczne odbiorcze
 • przeglądy elektryczne 5 letnie
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary rezystancji izolacji kabli grzejnych
 • pomiary okresowe instalacji elektrycznych
 • pomiary instalacji odgromowych
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych
 • protokoły z pomiarów elektrycznych.

Gwarantujemy także szybką naprawę instalacji elektrycznych oraz zapobieganie ich pojawieniu się w przyszłości. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze usługi elektryczne wykonujemy w:

 • budynkach jedno/wielorodzinnych
 • lokalach usługowych
 • halach magazynowych
 • obiektach biurowych
 • budynkach użytku publicznego